KONTAKT

Závodní stravování u Bílého koníčka

Provozovna:
Sochorova 36, 625 00 Brno
tel: 602 537 721, 541 211 158
info@bilykonicek.cz
www.bilykonicek.cz

Sídlo firmy:
Jasanová 14, 637 00 Brno

Provozovatel:
Tomáš Hrůza
Jasanová 14, 637 00 Brno
IČO: 05268524
tel: 737 201 548
Zapsáno u živnostenského úřadu MMB.